วิดีทัศน์แนะนำคณะฯ

Video presentation of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University 

ลิ้งค์ข้อมูลสำหรับบุคลากรและนิสิต