ติดต่อเรา

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        มหาวิทยาลัยบูรพา
        169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

        โทรศัพท์: 0-3810-2310
        โทรสาร: 0-3839-0355

ดู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


© 2019 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2336
HUSO Camera