รางวัลที่ได้รับ (Download File)

ปีพ.ศ.
รางวัล
ชื่อการประกวด
จัดโดย

2553

2552

ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ

Bronze Award........

Best Magazine..

รองชนะเลิศอันดับ1ระดับภาคตะวันออก

การประกวดคำขวัญและแผนประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สสส.

MADD Awards 2009 ประกวด Campaign โฆษณา

Kiddee Showcase 2009

โครงการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ (ปีที่3)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ..

.สสส. และเครือข่ายภาคี..

BrandAge และ AIS

 

 

 

 
   
-------------------------------------------------------------------------------
Copy right by Communication Arts Department 2008
Faculty of Humanities and Social Sciences , Burapha University
169 Long Haad Bangsaen Road, Tumbon Saensuk, Amphur Muang, Chonburi 20131 Thailand
Tel. (038)102-350 Ext. 2350, 2394, 2338, Fax. (038)102-350 Ext. 2350