ติดต่อภาควิชา

ที่ตั้งภาควิชา

     
  ภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 316 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข 
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130
 
     
 

หมายเลขโทรศัพท์ (038) 102-350 ต่อ 101, 102

หมายเลขโทรสาร (038) 102-350 ต่อ 103

 
     
 

Address:

Communication Arts Department, 3rd Floor Room 316
Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University
169 Long Haad Bangsaen Road, Saensuk
Muang, Chonburi 20131

 
     
  Tel. (038) 102-350 Ext. 101, 102
Fax. (038) 102-350 Ext. 103
 
 
   
   
-------------------------------------------------------------------------------
Copy right by Communication Arts Department 2008
Faculty of Humanities and Social Sciences , Burapha University
169 Long Haad Bangsaen Road, Tumbon Saensuk, Amphur Muang, Chonburi 20131 Thailand
Tel. (038)102-350 Ext. 2350, 2394, 2338, Fax. (038)102-350 Ext. 2350