สำหรับนิสิตและบุคลากร  
   
Document for .. Downloads

 

• แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์โสตนิเทศ

• แบบฟอร์มขอใช้ห้อง ON AIR

• แบบฟอร์มขอใช้ห้อง Studio

• แบบฟอร์ม ประวัตินิสิตฝึกงาน

• แบบฟอร์ม ขอฝึกงาน

• แบบฟอร์ม เอกสารภายใน

• แบบฟอร์ม เอกสารภายนอก

 

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------
Copy right by Communication Arts Department 2008
Faculty of Humanities and Social Sciences , Burapha University
169 Long Haad Bangsaen Road, Tumbon Saensuk, Amphur Muang, Chonburi 20131 Thailand
Tel. (038)102-350 Ext. 2350, 2394, 2338, Fax. (038)102-350 Ext. 2350