ขอเชิญร่วมงานอบรมและสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2553
ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาศาสนาและปรัชญา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปรัชญาการศึกษา
ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี กำหนดการ และ ใบสมัคร

 
นายกีรติกานต์ ต่อพงษ์พันธุ์
เอกศาสนาและปรัชญา รุ่นที่ 6

งานถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 33
พ.ศ. 2552 นายกีรติกานต์ ต่อพงษ์พันธุ์ ได้เข้ารับ
พระราชทานเข็มรางวัลจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ โดยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงานถวายพระพร 5 ธันวามหาราช พ.ศ. 2552
ณ มลฑลพิธีท้องสนามหลวง 4 ธันวา 2552 เข้ารับในฐานะผู้ให้การสนับสนุน มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช มาโดยตลอด


บทความเรื่อง ความโลภ : อาจารย์ขันทอง วิชาเดช
บทความเรื่อง ความอดทน : อาจารย์ขันทอง วิชาเดช
บทความเรื่อง จริยธรรมของขงจื๊อ : อาจารย์ขันทอง วิชาเดช
บทความเรื่อง พระคุณของบิดามารดาล้นฟ้ามหาสมุทร : อาจารย์ขันทอง วิชาเดช
 


 
 

 

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130