ติดต่อเรา

ติดต่อเรา​

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        มหาวิทยาลัยบูรพา
       169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

        โทรศัพท์: 0-3810-2310, งานประชาสัมพันธ์ 0-3810-2336 
        โทรสาร: 0-3839-0355